BoDo Programmering og Service

BoDo Programmering og Service vil i følgende tekster blive henvist til som BDPS.
Betegnelsen enhed dækker over det produkt en kunde har indleveret til reparation.

Alle reparationer er u certificeret, og vil bryde enhver form for garanti. Vi er ikke tilknyttet nogen former for producenter.

Test af reparation
For at kunne afprøve enheden før, under og efter reparation.
Bedes alle former for låse fjernet fra enheden.
Simkort skal ikke medsendes enheder.
Alle personlige informationer forbliver på enheden, vi er kun interesseret i at afprøve enhedens funktionalitet..
BDPS dokumenterer enhedens stand, i form af billeder, ved modtagelse samt før afsendelse/aflevering.

Betaling
Alle betalinger skal forfalde inden enhed kan udleveres eller sendes.
Betaling kan ske kontant ved afhentning eller udbringning. Ønskes papir faktura ved udbringning, skal dette aftales på forhånd, så faktura kan udskrives,
Man kan også overfører penge til Nordea kontonr. 2255-6270151602, hvor man skriver fakturanummer på overførslen (Fakturanummer udleveres i forbindelse med afsluttet reparation).
Kun firmaaftale kunder, kan få faktura med 8 dages netto forfald, særlige firmaaftaler kan oprettes, kontakt os nærmere.
Ved betaling efter forfald beregnes rente 1,5% pr. påbegyndt måned.
Rykkergebyr 100 kr.

Aftale og annullering af aftale
Alle prisoverslag der afgives i forbindelse med oprettelse af en aftale, er med forbehold for prisændringer på reservedele, samt markante forskelle på forventet stand af indleveret enhed i forhold til den reelle stand af enheden.
I sådanne tilfælde vil BDPS kontakte kunde, inden reparation fortsættes.
Når man accepterer en reparation af en enhed, accepterer man, at BDPS bestiller reservedele hjem. Skulle kunden således fortryde efter man har indgået en aftale, kan BDPS være nødsaget til at opkræve en afgift til at dække omkostninger, i forbindelse med hjemtagelse af reservedele.
Denne afgift vil dække udgifter til fragt af delene, og oftest være på kr. 85,- medmindre der er tale om en større mængde, der således vil koste mere, at sende retur til leverandøren.
BDPS kan til enhver tid annullere aftalen, såfremt reparationen ikke kan udføres, eller hvis der er mistanke om, at kunden har erhvervet sig enheden på ulovlig vis.
Der vil i disse tilfælde ikke være nogen udgift til kunden.

Forsendelse / afhentning og udbringning.
BDPS modtager ikke forsendelser pr. efterkrav.
Forsendelser pr. efterkrav afvises ved modtagelse.
Ønsker kunden at få enheden sendt efter reparation, betaler kunden selv for fragt.
BDPS bruger som udgangspunkt GLS til forsendelse.
Det koster kr. 60,- at sende en pakke med GLS.
Ønsker kunden enheden sendt med Post Danmark, kan dette godt lade sig gøre, det koster dog kr. 85,-
I Helsingør tilbyder BDPS at afhente og aflevere enheder. Pris pr. afhentning eller aflevering er kr. 50,-
Bestilles både afhentning og aflevering koster dette kr. 90,-

Ansvar
Ansvar for en enheden ligger hos kunden, indtil enheden er modtaget hos BDPS.
Ansvar for en enhed ligger herefter hos BDPS indtil enheden er afsendt eller afleveret.
BDPS dokumenterer enhedens stand, i form af billeder, ved modtagelse samt før afsendelse/aflevering.
Det er kunden selv, der skal gøre opmærksom på evt. manglende levering eks. ved manglende pakkeankomst.
I denne forbindelse skal både kunden og BDPS efterlyse pakken hos det anvendte fragtfirma.
BDPS er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at reparationen bliver forsinket, når forsinkelsen eller manglerne skyldes kundens handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for BDPS kontrol, f.eks. krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valuta restriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
BDPS afgiver ikke selvstændig garanti for reservedele, og kunden opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for kunden.

Reklamation
BDPS yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret på reservedele fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til BDPS i forbindelse med anvendelse af reklamationen.